Så här använder du den förnyade seriebiljetten

Du kan köpa närtrafikens seriebiljett enkelt i den webbshopen på beta.vr.fi och i VR Närtåg-appen. I fortsättningen måste man ta i bruk seriebiljetten före tågresan genom att välja biljett till önskat tåg i webbshopen eller i appen.

Våra populära 10 resors seriebiljetter för närtrafiken är ständigt förmånliga och gäller i alla närtåg – i båda riktningarna – på den rutt som antecknats på biljetten. Det är enkelt att använda seriebiljetter, och de kan vid behov också användas av flera personer.

Nedan finns information om hur du enkelt köper och tar i bruk seriebiljetter på beta.vr.fi-webbplatsen och i VR Närtåg-appen.

Så här köper du en seriebiljett på beta.vr.fi-webbplatsen

1. Logga in

Kom ihåg att logga in med dina Veturi-användaruppgifter före du köper seriebiljetten, så går det snabbare och så försäkrar du dig om att dina biljetter sparas.

Välj ”Köp seriebiljett”.

2. Fyll i uppgifterna

Uppgifter som behövs för seriebiljetten är: avgångs- och ankomststation samt passagerartyp.

Seriebiljetten gäller i två månader från köpdagen.

3. Kontrollera uppgifterna och betala

Kontrollera att uppgifterna stämmer.

Logga in i Veturi om du inte redan ha gjort det, så sparas dina biljetter.

Betala biljetten efter att du har kontrollerat uppgifterna.

4. Biljetten har levererats

Seriebiljetten skickas till din e-post, och du kan använda den när du vill.

Som inloggad i Veturi hittar du seriebiljetten under dina egna uppgifter och i VR Närtåg-appens biljettmapp.

Kom ihåg att ta i bruk seriebiljetten före resan.

Så här använder du en seriebiljett på beta.vr.fi-webbplatsen

1. Välj ”Använd seriebiljett”

Som inloggad i Veturi ser du din seriebiljett som du köpt i menyn och det återstående antalet resor i räknaren.

Om du inte är inloggad som Veturi-medlem, klickar du på knappen ”Använd seriebiljett” i e-postmeddelandet du fått eller anger seriebiljettens bokningsnummer och klickar på ”OK”.

2. Välj tågtur

Välj önskad tågtur som du vill använda seriebiljetten till.

Biljetten gäller i två timmar från den valda tågturens avgångstid.

3. Kontrollera uppgifterna

Kontrollera att uppgifterna stämmer och att ”Använd seriebiljett” har valts.

4. Använd seriebiljetten

Ta i bruk seriebiljetten genom att klicka på ”Använd seriebiljett”.

5. Stig ombord

Du får en biljett med en 2D-kod som du ska ha med dig under hela resan.

Som inloggad i Veturi hittar du seriebiljetten under dina egna uppgifter och i VR Närtåg-appens biljettmapp.

Biljetten skickas också till din e-post, så att du kan skriva ut den vid behov.

Så här köper du en seriebiljett i VR Närtåg-appen

1. Logga in

Logga in med dina Veturi-användaruppgifter. Du kan också köpa en seriebiljett utan att logga in.

Det lönar sig alltid att logga in, så går köpet snabbar och så hålls biljetterna i gott förvar!

2. Öppna fliken ”Köp”

På fliken ”Köp” kan du välja önskad rutt och gå till att betala seriebiljetten.

3. Välj ”Seriebiljett”

Välj ”Seriebiljett, 10 resor” i biljettyp-menyn.

Kontrollera de andra uppgifterna för seriebiljetten. Uppgifter som behövs för seriebiljetten är: avgångs- och ankomststation samt passagerartyp.

Seriebiljetten gäller i två månader från köpdagen.

4. Kontrollera uppgifterna och betala

Kontrollera att uppgifterna stämmer.

Betala biljetten efter att du har kontrollerat uppgifterna.

5. Seriebiljetten finns i biljettmappen

Som inloggad i Veturi ser du seriebiljettens uppgifter i biljettmappen och det återstående antalet biljetter i räknaren.

Seriebiljetten skickas också till din e-post, och du kan använda den när du vill.

Kom ihåg att ta i bruk seriebiljetten före resan.

Så här använder du en seriebiljett i VR Närtåg-appen

1. Sök tågtur

Sök önskad tågtur och tryck på ”Köp biljett”.

Om du är inloggad som Veturi-medlem, kan du också öppna biljettmappen i appen och använda seriebiljetten därifrån. Välj önskad tågtur och fortsätt enligt instruktionerna.

2. Kontrollera biljettypen

Kontrollera att biljettypen är ”Enkelbiljett” och tryck på ”Fortsätt”.

3. Betala enkelbiljetten

Betala enkelbiljetten genom att trycka på ”Använd seriebiljett”..

Appen visar det återstående antalet resor i biljetträknaren.

Om du inte är inloggad som Veturi-medlem, klickar du på knappen ”Använd seriebiljett” i e-postmeddelandet du fått eller anger seriebiljettens bokningsnummer och klickar på ”OK”.

4. Stig ombord

Du får en biljett med en 2D-kod som du ska ha med dig under hela resan.

Biljetten sparas i biljettmappen i appen då du är inloggad som Veturi-medlem.

Biljetten skickas också till din e-post, så att du kan skriva ut den vid behov.